top of page
Kotwica 1

NASI KADECI, PRACUJĄ NA CAŁYM ŚWIECIE.

UCZĄ SIĘ W NAJLEPSZYCH SZKOŁACH.

Cel stypendium:

Uzyskanie stypendium powala na pokrycie kosztów nauki, oraz zakwaterowania w czasie odbywania nauki. 

Rekrutacja odbywa się co pół roku:

do 15 września - na semestry jesień-zima,

do 15 stycznia - na semestry wiosenny.

Myślisz o tym kim chcesz zostać jak dorośniesz? Jaka praca będzie dla Ciebie? Pewnie też przeszła Ci przez myśl możliwość wyjazdu do Anglii??

Z naszą Fundacją zdobędziesz wykształcenie, które da Ci: 

- dobrze płatny zawód,

- będziesz podróżować po całym świecie, lub pracować w Polskiej firmie, 

- angielski nie będzie dla Ciebie problemem,

- już w czasie nauki, odbędziesz dobrze płatny staż.

To zawód marynarza to też dla Kobiet! 

W szkołach morskich są też kierunki, które pozwalają na podjęcie pracy w firmach portowych, urzędach morskich, firmach logistycznych. 

JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ

By dostać stypendium, nie trzeba być orłem w szkole! Nasza Fundacja promuje:

  • wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • byłych wychowanków, którzy wchodzą w okres usamodzielniania się, 

  • kadetów Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej,

  • młodzież w trudnej sytuacji życiowej.

Powiemy tak, nasi stypendyści zanim rozpoczęli naukę w szkole morskiej, mieli średnią 3.0, czasem i niższą, a teraz? Teraz są Asystentami Nawigatorów!! Chcesz spróbować?

Aplikuj MSZ
Kotwica 2

ZAWODY MORSKIE i ŚRÓDLADOWE

Oficer NAWIGATOR

Zawód Oficera Nawigatora zapewnia godne warunki pracy i płacy. Jako jedna z niewielu ścieżek, daje możliwość utrzymania się już z owoców pierwszej pracy po Szkole! Dodatkowo armatorzy starają się zapewnić wygodne warunki zamieszkania na statku, coraz to krótsze kontrakty, szybkie przeloty, nowe technologie. Jednym słowem rozwój rynku pracy nie pozwoli ci się nudzić. Statek jest niczym żywy organizm – jego silnik to bijące serce, zaś mostek nawigacyjny to mózg kierujący nim w najdalsze zakątki świata. Możesz być jego częścią!

Zarobki w zawodzie to 5000-7000 dolarów

zegluga_srodladowa.jpg

Oficer ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej daje możliwość pracy na statkach żeglugi śródlądowej i morskiej oraz w większości służb administracyjnych obsługujących transport i szlaki wodne. Bardzo gwałtownie wzrasta również rozwój przemysłu turystyki wodnej, gdzie zdobyte umiejętności dają duży wachlarz możliwości zarobkowania.

Zarobki w zawodzie to 4000-6000 zł

dct3.jpg

Technik EKSPLOATACJI PORTÓW

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do organizowania pracy na terminalach przeładunkowych, obsługi środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. W obszarze działania technika eksploatacji portów i terminali znajduje się obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków. Do zadań technika eksploatacji portów i terminali należy także organizowanie obsługi środków transportu bliskiego.

Zarobki w branży to 3000-6000 zł

TH_1.jpeg

Technik HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności.

Dodatkowe uprawnienia: Kursy barman, barista, kelner.

Zarobki w branży to 3000-6000 zł

Oficer MECHANIK

Mechanik okrętowy. Człowiek, który kontroluje  pracę serca giganta. Wysokie na kilka pięter silniki okrętowe, magistrale rur i kabli , dziesiątki ton paliwa  na dobę , a wszystko to pod kontrolą jednego człowieka. W wyciszonej kabinie , otoczony komputerami procesem ruchu steruje On. W wielkiej siłowni nikogo nie widać.automatyka rozwiązuje zadania na bieżąco. Monitory informują o aktualnym stanie ruchu. Dziesiątki informacji niemal jednocześnie pojawiają się na ekranach. Ich szybka analiza, odpowiednie polecenia, kontrola ich wykonania i skutków. Tak minęły 4 godziny wachty.

Zarobki to 4000-8000 zł, do 5000 euro na statkach morskch.

logistyka1.jpg

SPEDYCJA I LOGISTYKA

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. 

Zarobki w branży to 4000-7000 zł

budowa3.jpg

Technik BUDOWY OKRĘTÓW

Technik budowy jednostek pływających może być związany zarówno z konstrukcją i technologią kadłubów okrętowych, jak też z urządzeniami oraz systemami siłowni, wyposażenia maszynowego i ogólnookrętowego. Technicy posiadają umiejętności w zakresie technik komputerowych wykorzystywanych w przemyśle.

Kotwica 3

NASI STYPENDYŚCI

KRYSIA

W 2011 roku rozpoczęła swoja przygodę z żeglarstwem. Rok później zdała egzamin na patent Żeglarza Jachtowego i zaczęła pływać  staż na żaglowcach.

W 2014 roku rozpoczęła naukę w Studium Doskonalenia Kadry przy Akademii Morskiej w Gdynii. Obecnie pływa jako Asystent Nawigatora na statkach handlowych. 

EWELINA

Od 2011 roku uczestniczy w Młodzieżowym Programie Edukacji Żeglarskiej, obecnie jest Sternikiem, Wychowawcą i Młodszym Instruktorem Żeglarstwa. 

Od 2015 roku studiuje w Akademii Marynarki Wojennej. 

KAMIL

Obecnie uczeń w Studium Doskonalenia Kadr przy Akademii Morskiej w Gdyni. Odbywa staż jako kadet na statkach handlowych. 
Od 2012 roku uczestnik Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej. Żeglarz, sternik i bosman.  

ŁUKASZ

Od 2011 roku uczestnik Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej. Żeglarz, sternik i bosman.  

Obecnie uczy się w Technikum Morskim w Gdańsku, na specjalizacji Budownictwo Okrętowe. 

bottom of page