top of page

MŁODZIEŻOWY PROGRAM EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ

oceanmarzen1.jpg

MORSKIE STYPENDIA ZAWODOWE

2013-09-28_1380366907_1_edited.jpg

Kto może zostać stypendystą:

  • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • byli wychowankowie, którzy wchodzą w okres usamodzielniania się, 

  • młodzież w trudnej sytuacji życiowej.

Cel stypendium żeglarskiego:

Uzyskanie stypendium pozwala na pokrycie kosztów rejsów stażowo-szkoleniowych na śródlądziu oraz morzu. 

Rekrutacja na sezon 2023:

wnioski składane do 31 października

Formularz zgłoszeniowy indywidualnego:

Kliknij by wypełnić swoje zgłoszenie.

Formularz zgłoszeniowy dla placówki:

Kliknij by wypełnić zgłoszenie, dla 

rejsów indywidualnych dla placówek.

Termin do 30.10.2022

Regulamin stypendium:

Zapoznaj się z zasadami przyznawania

stypendium. 

Kto może zostać stypendystą:

  • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • wychowankowie pieczy zastępczej,

  • byli wychowankowie, którzy wchodzą w okres usamodzielniania się, 

  • młodzież w trudnej sytuacji życiowej,

  • kadeci Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej. 

Cel stypendium na naukę w szkole morskiej:

Uzyskanie stypendium powala na pokrycie kosztów nauki, oraz zakwaterowania w czasie odbywania nauki. 

Rekrutacja odbywa się co pół roku:

do 15 czerwca - na semestr jesień-zima,

do 15 stycznia - na semestr wiosenny.

Formularz zgłoszeniowy:

Kliknij by wypełnić swoje zgłoszenie.

To proste.  

Regulamin stypendium:

Zapoznaj się z zasadami przyznawania

stypendium. 

bottom of page