top of page

PIERWSZE REJSY DLA ADEPTÓW. Tu zaczyna się przygoda.

SZKOLENIA NA PATENTY - od Żeglarza do Instruktora. 

Wśród wielu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdują się takie dzieci, które potrzebują motywacji do działania.

 

Przebywania na pokładzie jachtów to dla wielu młodych ludzi, nowe wyzwanie, możliwość zdobycia nowej pasji, ale też przyszłego zawodu. Żeglarstwo to narzędzie do budowania charakteru, własnej samooceny, odnajdywania w sobie silnych stron, poznania wielu nowych przyjaciół i zdobycia nowych umiejętności.

MŁODZIEŻOWY PROGRAM

               EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ

Cel programu: Od szczura lądowego do Kapitana Jachtowego. To właśnie dzięki przygotowanemu przez naszą Fundację programowi, każdy z naszych wychowanków po ukończeniu tego 9 stopniowego programu, będzie posiadał kwalifikacje do tego by samodzielnie prowadzić małe i duże jachty, oraz będzie mógł też szkolić kolejne pokolenia żeglarzy. 

Stypendia przyznawane są co roku, na okres 12 miesięcy. 

O stypendia mogą starać się w szczególności:

 • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 • byli wychowankowie placówek, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

Kwota stypendium, w zależności od etapu edukacji żeglarskiej, to przedział od 1 000 zł do 3 500 zł w skali roku.

KADECI UCZĄ SIĘ W NAJLEPSZYCH SZKOŁACH.

W CZASIE STAŻU, PRACUJĄ NA CAŁYM ŚWIECIE. 

STYPENDIA NA NAUKĘ

            W SZKOŁACH MORSKICH

Morze od lat stanowiło część historii naszego kraju i było źródłem jego rozwoju ekonomicznego, a teraz pomaga także naszym podopiecznym.

 

Praca w tym środowisku, choć wymagająca, daje wiele możliwości. Jako Oficer Nawigator/Mechanik, nasi podopieczni nie tylko mają dostęp do dobrze płatnej pracy, ale także podróżują po całym świecie. Pracują w międzynarodowym środowisku na różnych rodzajach statków, dokształcając się i awansując. W krótkim okresie, gdy zdobywają pozycję wykwalifikowanego specjalisty w swojej dziedzinie, to o nich będą walczyły firmy.

Stypendia przyznawane są co roku. 

O stypendia mogą starać się w szczególności:

 • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 • byli wychowankowie placówek, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

 • kadeci Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej.

W ramach stypendium Fundacja pokrywa następujące koszty:

 • opłaty za bursy, akademik,

 • opłata za czesne w Studium Doskonalenia Kadr w Gdynii,

 • wynagrodzenie korepetytorów z angielskiego, matematyki, czy przedmiotów specjalistycznych,

 • mundur, przybory nawigacyjne,

 • wyżywienie,

 • komputer przenośny,

 • ubezpieczenie.

bottom of page